Ακυρωτική Πολιτική

 1. Δεν απαιτείται άδεια ταχύπλοου για την ενοικίαση σκάφους από υαλοβάμβακα με κινητήρα 30 ίππων.

 2. Τα τέλη ενοικίασης καταβάλλονται πλήρως πριν την παράδοση του σκάφους στον ενοικιαστή. Εάν έχει πραγματοποιηθεί κράτηση για πολλαπλές ημερομηνίες, το συνολικό υπόλοιπο θα καταβληθεί την πρώτη ημέρα της ενοικίασης.

 3. Σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής του σκάφους, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Ο πάροχος υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να επαναπροσλάβει το σκάφος για το υπόλοιπο της περιόδου ενοικίασης.

 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του σκάφους, εντός της πρώτης μισής ώρας μετά τον συμφωνημένο χρόνο, ο πάροχος υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να χρεώσει ολόκληρο το ποσό της επόμενης εκδρομής, εφόσον ακυρωθεί, ως αποζημίωση. Επιπλέον, εάν ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το σκάφος σε μέρος διαφορετικό από το συμφωνημένο, υποχρεούται να πληρώσει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη μεταφορά του σκάφους, καθώς και τυχόν απώλεια εισοδήματος για όσο διάστημα απαιτείται για την επιστροφή του σκάφους.

 5. Σε περίπτωση ενοικίασης σκάφους για περισσότερες από μία ημέρες, ο πελάτης επιτρέπεται να το χρησιμοποιεί καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Το σκάφος θα πρέπει να επιστρέφεται στο σημείο παραλαβής πριν από τη δύση του ηλίου και να παραλαμβάνεται ξανά την επόμενη ημέρα ενοικίασης.

 6. Εάν το σκάφος για το οποίο έγινε η κράτηση καταστεί ακατάλληλο για ενοικίαση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν είναι διαθέσιμο (π.χ. ζημιά ή κλοπή), ο πάροχος υπηρεσιών αναλαμβάνει να παραδώσει άλλο σκάφος με παρόμοια χαρακτηριστικά προς αντικατάσταση στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή (όχι υψηλότερη). Εάν δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του σκάφους, ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει στον ενοικιαστή μια εναλλακτική ημερομηνία και ώρα ενοικίασης. Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας κράτησης, τότε το ποσό προκαταβολής που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στον ενοικιαστή.

 7. Όπως ορίζει ο νόμος, το σκάφος είναι εξοπλισμένο με σωστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης: ατομικά σωσίβια, κυκλικό σωσίβιο, πλωτή συσκευή, πυροσβεστήρας, κιτ πρώτων βοηθειών κ.λπ., καθώς και φυλλάδιο βασικών κανόνων ασφαλούς πλεύσης με ναυτικό χάρτη της περιοχής. 

Πολιτική ακύρωσης:

 1. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την κράτηση για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό που καταβλήθηκε θα επιστραφεί πλήρως στον πελάτη εφόσον η ακύρωση γίνει τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία ενοικίασης. Σε περίπτωση ακύρωσης 7 έως 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία ενοικίασης επιστρέφεται το 50% του προπληρωμένου ποσού.

 2. Η προκαταβολή  δεν επιστρέφεται για κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί σε χρόνο μικρότερο από 7 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία ενοικίασης.

 3. Για κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί σε περίπτωση απροσδόκητης επιδείνωσης καιρού (π.χ. ισχυροί άνεμοι) ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει στον πελάτη ένα εναλλακτικό δρομολόγιο. Εάν δεν υπάρχει εναλλακτικό δρομολόγιο, προσφέρεται στον πελάτη μια εναλλακτική ημερομηνία και ώρα  ενοικίασης. Εάν δεν είναι δυνατή η μετατόπιση της κράτησης (π.χ. λόγω αναχώρησης του πελάτη), τότε το ποσό της προκαταβολής θα επιστραφεί στον πελάτη.

 4. Σε περίπτωση κράτησης χωρίς προκαταβολή, εάν ο πελάτης κατά την παραλαβή του σκάφους καθυστερήσει περισσότερο από 15 λεπτά από την προσυμφωνημένη ώρα παραλαβής, ο πάροχος υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να μισθώσει το σκάφος σε άλλο πελάτη.

Ικανότητες / Προσόντα χειριστή

 1. Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση σκάφους σε οποιονδήποτε θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Οποιαδήποτε προκαταβολή δεν θα επιστραφεί.

 2. Στο πρόσωπο που ορίζεται ως χειριστής του σκάφους προσφέρεται σύντομη επεξήγηση των βασικών κανόνων ασφαλείας και του εξοπλισμού διάσωσης καθώς και επίδειξη της λειτουργίας του σκάφους. Ο χειριστής θα εξοικειωθεί με τα κύρια χαρακτηριστικά πλοήγησης, ελλιμενισμού ή πρόσδεσης του σκάφους.

 3. Ο χειριστής υποχρεούται να αποδεικνύει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί το σκάφος με ασφάλεια ταξιδεύοντας στη θάλασσα. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποδειχθεί ανεπαρκής ως χειριστής του σκάφους, ο πάροχος υπηρεσιών δύναται να αρνηθεί την παράδοση του σκάφους για την ασφάλεια του ίδιου του σκάφους και των επιβατών. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

 4. Ο χρόνος που απαιτείται για τη δοκιμή των δεξιοτήτων του ενοικιαστή και την εξοικείωση με το σκάφος αποτελεί μέρος της περιόδου ενοικίασης.

 5. Το πρόσωπο που ορίζεται ως χειριστής του σκάφους συμφωνεί να μην επιτρέψει σε κανέναν από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης να πλοηγηθεί στο σκάφος. Όλοι οι επιβάτες επιβιβάζονται στο σκάφος με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά, επί του σκάφους ή στη θάλασσα, που θα έθετε σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή τους άλλους.

 6. Ο οδηγός  πρέπει να συμμορφώνεται με τους βασικούς κανόνες ασφαλείας σχετικά με τον χειρισμό του σκάφους και γενικά την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την κυκλοφορία στη θάλασσα, τις καταδύσεις και το ψάρεμα. Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού, ο χειριστής θα φέρει όλη την ευθύνη και θα λογοδοτήσει στις αρμόδιες αρχές.

 7. Το σκάφος θα πρέπει πάντα να διατηρεί ασφαλή απόσταση από την ακτή κατά την κρουαζιέρα. Η απόσταση ενός μικρού σκάφους, όταν δεν απαιτείται άδεια χειριστή, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 (ένα) ναυτικό μίλι από την ακτή.

 8. Ο ενοικιαστής πρέπει να παραδώσει το σκάφος πριν από τη δύση του ηλίου. Η νυχτερινή κρουαζιέρα απαγορεύεται αυστηρά.

Ασφάλιση και ευθύνη

 1. Το σκάφος είναι ασφαλισμένο έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ρύπανση που προκύπτει από σύγκρουση στη θάλασσα.

 2. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων του πελάτη και των ατόμων που επιβαίνουν στο σκάφος με την άδειά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης.

 3. Ο πελάτης δεσμεύεται να παραδώσει το σκάφος στο σημείο υποδοχής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από κακή χρήση ή αμέλεια επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

 4. Ο πελάτης συμφωνεί να πληρώσει την προκαθορισμένη τιμή που συμφωνήθηκε μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και του πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό πριν από τον απόπλου.

 5. Ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τις τιμές ανάλογα με τις περιστάσεις. Περισσότερα άτομα ή/και αποσκευές καθώς και τυχόν αλλαγές στο δρομολόγιο, ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος και συνεπώς την τιμή των υπηρεσιών.

 6. Άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, γυναίκες σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης ή άτομα με οποιαδήποτε άλλη πάθηση η οποία μπορεί να επιδεινωθεί με τη χρήση του σκάφους, θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβίβαση στο σκάφος. Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση στα άτομα για την ασφάλειά τους. Βρέφη και μικρά παιδιά επιβιβάζονται στο σκάφος με ευθύνη των γονέων τους, οι οποίοι πρέπει να τα επιβλέπουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του σκάφους.

 7. Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω αστοχίας ή κακοκαιρίας, ο πάροχος υπηρεσιών δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση έναντι του πελάτη εκτός από την επιστροφή χρημάτων της προκαταβολής.

 8. Τα σκάφη ασφαλίζονται έναντι τρίτων όπως ο νόμος ορίζει. Οι επιβάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του χειριστή με στόχο την ασφάλειά τους και να αποφεύγουν ενέργειες ή συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή άλλους. Απαγορεύεται αυστηρά η κίνηση στο σκάφος κατά την κρουαζιέρα.

Χρήση ψηφιακού υλικού

 1. Ο πάροχος υπηρεσιών (ενοικιάσεις σκαφών, εκδρομές με σκάφος, θαλάσσια σπορ) μπορεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες ή βίντεο που τραβήχτηκαν κατά τη χρήση των υπηρεσιών κατόπιν συναίνεσης των προσώπων που εμφανίζονται σε τέτοιες φωτογραφίες ή βίντεο, μόνο για σκοπούς προώθησης (σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους, φυλλάδια κ.λπ.). Οποιαδήποτε επιθυμία του πελάτη να μην κάνει χρήση τέτοιου υλικού γίνεται πλήρως σεβαστή από τον πάροχο υπηρεσιών.